Help
Skip to main content
Verdi: Otello

Verdi: Otello

Johan Botha (Otello), Renée Fleming (Desdemona), Falk Struckmann (Iago) & Michael Fabiano (Cassio), Renée Tatum (Emilia), James Morris (Lodovico), Eduardo Valdes (Roderigo)

The Metropolitan Opera, Chorus & Ballet, Semyon Bychkov

Blu-ray

$22.25

In stock

Usually despatched within 1 working day

Contents

Verdi: Otello

  • Johan Botha (Otello), Renée Fleming (Desdemona), Falk Struckmann (Iago) & Michael Fabiano (Cassio), Renée Tatum (Emilia), James Morris (Lodovico), Eduardo Valdes (Roderigo)
  • The Metropolitan Opera, Chorus & Ballet
  • Semyon Bychkov