Help
Skip to main content

Zions Harpa

Torbjörn Hedman (tenor), Hans Fagius (piano), Christina Sunnerstram (violin), Birgitta Ölmén (soprano), Stig Andersson (tenor), Magnus Ricklund (organ), Susanne Eklöf (soprano), Bengt Alne (tenor), Hans Fagius (organ), Magnus Ricklund (piano)

Kyrkokören, Stråkkvartett, Ungdomskoren, Stellan...

This release includes a digital booklet

Listen immediately in My Library

Contents

Ahnfelt: Hos Gud är idel glädje

Work length2:14
$1.00
$1.20
 • Kyrkokören
 • Stellan Jonsson

Wennerberg: Psalm 117: ‘Lofver Herran alle hedningar’ (O praise the Lord)

Work length2:37
$1.00
$1.20
 • Torbjörn Hedman (tenor), Hans Fagius (piano)
 • Kyrkokören
 • Stellan Jonsson

Psalm 117, "Loven, loven Herran alle hedningar"

Track length2:37
$1.00
$1.20

Karl Warnstrom: Psalm 42, "Såsom hjorten trängtar"

Work length2:53
$1.00
$1.20
 • Hans Fagius (piano)
 • Kyrkokören
 • Stellan Jonsson

Hammerschmidt: Jesus allt mitt goda är

Work length2:02
$1.00
$1.20
 • Hans Fagius (organ)
 • Kyrkokören, Stråkkvartett
 • Stellan Jonsson

Victor Hugo Sanner: Det spirar i guds örtgård

Work length1:44
$1.00
$1.20
 • Christina Sunnerstram (violin)
 • Kyrkokören
 • Stellan Jonsson

Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen

Work length2:54
$1.00
$1.20
 • Birgitta Ölmén (soprano), Hans Fagius (organ)
 • Kyrkokören
 • Stellan Jonsson

Ireland: Ingen har större kärlek

Work length6:25
$1.00
$1.20
 • Birgitta Ölmén (soprano), Stig Andersson (tenor), Hans Fagius (organ)
 • Kyrkokören
 • Stellan Jonsson

Ingen har storre kärlek

Track length6:25
$1.00
$1.20

Kristus lever

Work length0:54
$1.00
$1.20
 • Kyrkokören
 • Stellan Jonsson

Lydia Lithell: Om jag vore en liten mus

Work length1:16
$1.00
$1.20
 • Ungdomskoren
 • Birgitta Ölmén

Williams, Robert: Lova herren gud, min själ

Work length1:15
$1.00
$1.20
 • Ungdomskoren
 • Sven-Olle Ölmén

Karl-Olof Robertson: Alltid skall stjärnhimlen lysa

Work length1:43
$1.00
$1.20
 • Magnus Ricklund (organ)
 • Ungdomskoren
 • Sven-Olle Ölmén

Hans Nyberg: Höjen jubel till herren, alla länder

Work length2:50
$1.00
$1.20
 • Susanne Eklöf (soprano), Magnus Ricklund (piano)
 • Ungdomskoren
 • Stellan Jonsson

Elias Krantz: Älskar solen knoppar små

Work length4:38
$1.00
$1.20
 • Stig Andersson (tenor), Hans Fagius (organ)
 • Stellan Jonsson

Franck, C: Panis Angelicus

Work length1:56
$1.00
$1.20
 • Stellan Jonsson

Gunnar Thyrestram: Allenast i gud

Work length5:35
$1.00
$1.20
 • Bengt Alne (tenor), Hans Fagius (organ)
 • Lennart Krantz

Hans Fagius: Magnificat (Min själ prisar storligen herren)

Work length5:17
$1.00
$1.20
 • Hans Fagius (organ)
 • Kyrkokören
 • Stellan Jonsson