Skip to main content

Dvořák: Saint Ludmila

Adriana Kohútková (soprano), Karla Bytnarová (alto), Tomáš Černý (tenor), Ondrej Šalin (tenor), Peter Mikuláš

Slovak Philharmonic Orchestra, Slovak Philharmonic Choir, Leo Svárovsky

2 CDs

$18.50

In stock

Usually despatched within 1 working day

This release includes a digital booklet

Contents

Dvořák: Saint Ludmila

1:41:02
$28.00
$33.60
$49.00
  • Karla Bytnarová (alto), Tomáš Černý (tenor), Ondrej Šaling (tenor), Adriana Kohútková (soprano), Peter Mikuláš (bass)
  • Slovak Philharmonic Chorus, Slovak Philharmonic Orchestra
  • Leoš Svárovský

Pt. 1: No. 1, Tmy vrátily se v skrýše skal a lesů (Live)

8:30
$2.00
$2.40
$3.50

Pt. 1: No. 2, Vesno smavá, Vesno snivá (Live)

1:09
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 3, Květy, jimiž Vesna vábí (Live)

4:24
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 4, Svaté jitro jest (Live)

4:25
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 5, Od dětství ku oltáři mne vodil svatý cit (Live)

3:51
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 6, Vždy bozi s námi jsou, kam bludný krok se šine (Live)

3:19
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 7, Sem rychle Vesny květ (Live)

1:43
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 8, Do prachu s Vámi! Jeden jest bůh! (Live)

4:47
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 9, Kdo onen muž, jejž nestih’s nebe blesk? (Live)

4:19
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 10, Ó dovol (Live)

6:34
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 11, Vše láme se a bortí v chaos tmavý (Live)

5:20
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 1, Ó, v jaké šeré lesní stíny - Já neměla ti víry dáti (Live)

8:19
$2.00
$2.40
$3.50

Pt. 2: No. 2, Teď ptám se tě: co najít chceš? (Live)

4:19
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 3, Já neklamal se, buď vítána, dcero! (Live)

3:32
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 4, Ó, jaký obraz oku mému (Live)

4:35
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 5, Ach, ona, po níž srdce moje prahne (Live)

1:15
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 6, Ó, cestu ukaž mi, jak ji mám dobýt (Live)

3:26
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 7, Ó, kterak mohu zvednout k tobě zraku (Live)

2:57
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 8, Ó běda, nechce slyšet jeho lkání! (Live)

0:22
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 9, Jak z krásného snu náhle procitlý (Live)

3:00
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 10, Já hledala jsem záři toho jitra (Live)

3:45
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 3: No. 1, Hospodine, pomiluj ny! (Live)

4:02
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 3: No. 2, Ó, nech juž skanout nad našimi čely (Live)

3:00
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 3: No. 3, Duchu svatý, sestup v nachu (Live)

4:07
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 3: No. 4, Ó, zněte, písně, zněte k nebes báni (Live)

1:35
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 3: No. 5, Hospodine, pomiluj ny! (Live)

4:27
$1.00
$1.20
$1.75
Return to main site
 
   
 
Time elapsed--:-- Time remaining--:--