Help
Skip to main content

 Offer,Dvořák: Saint Ludmila

Adriana Kohútková (soprano), Karla Bytnarová (alto), Tomáš Černý (tenor), Ondrej Šalin (tenor), Peter Mikuláš

Slovak Philharmonic Orchestra, Slovak Philharmonic Choir, Leo Svárovsky

2 CDs

Original price ($20.00) Reduced price $15.50

This item is currently out of stock at the UK distributor. You may order it now but please be aware that it may be six weeks or more before it can be despatched.

Listen immediately in My Library

This release includes a digital booklet

Listen immediately in My Library

Contents

Dvořák: Saint Ludmila

Work length1:41:02
$28.00
$33.60
$49.00
  • Karla Bytnarová (alto), Tomáš Černý (tenor), Ondrej Šaling (tenor), Adriana Kohútková (soprano), Peter Mikuláš (bass)
  • Slovak Philharmonic Chorus, Slovak Philharmonic Orchestra
  • Leoš Svárovský

Pt. 1: No. 1, Tmy vrátily se v skrýše skal a lesů (Live)

Track length8:30
$2.00
$2.40
$3.50

Pt. 1: No. 2, Vesno smavá, Vesno snivá (Live)

Track length1:09
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 3, Květy, jimiž Vesna vábí (Live)

Track length4:24
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 4, Svaté jitro jest (Live)

Track length4:25
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 5, Od dětství ku oltáři mne vodil svatý cit (Live)

Track length3:51
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 6, Vždy bozi s námi jsou, kam bludný krok se šine (Live)

Track length3:19
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 7, Sem rychle Vesny květ (Live)

Track length1:43
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 8, Do prachu s Vámi! Jeden jest bůh! (Live)

Track length4:47
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 9, Kdo onen muž, jejž nestih’s nebe blesk? (Live)

Track length4:19
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 10, Ó dovol (Live)

Track length6:34
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 1: No. 11, Vše láme se a bortí v chaos tmavý (Live)

Track length5:20
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 1, Ó, v jaké šeré lesní stíny - Já neměla ti víry dáti (Live)

Track length8:19
$2.00
$2.40
$3.50

Pt. 2: No. 2, Teď ptám se tě: co najít chceš? (Live)

Track length4:19
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 3, Já neklamal se, buď vítána, dcero! (Live)

Track length3:32
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 4, Ó, jaký obraz oku mému (Live)

Track length4:35
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 5, Ach, ona, po níž srdce moje prahne (Live)

Track length1:15
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 6, Ó, cestu ukaž mi, jak ji mám dobýt (Live)

Track length3:26
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 7, Ó, kterak mohu zvednout k tobě zraku (Live)

Track length2:57
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 8, Ó běda, nechce slyšet jeho lkání! (Live)

Track length0:22
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 9, Jak z krásného snu náhle procitlý (Live)

Track length3:00
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 2: No. 10, Já hledala jsem záři toho jitra (Live)

Track length3:45
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 3: No. 1, Hospodine, pomiluj ny! (Live)

Track length4:02
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 3: No. 2, Ó, nech juž skanout nad našimi čely (Live)

Track length3:00
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 3: No. 3, Duchu svatý, sestup v nachu (Live)

Track length4:07
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 3: No. 4, Ó, zněte, písně, zněte k nebes báni (Live)

Track length1:35
$1.00
$1.20
$1.75

Pt. 3: No. 5, Hospodine, pomiluj ny! (Live)

Track length4:27
$1.00
$1.20
$1.75