Help
Skip to main content

Tous Des Oiseaux

Argyro Seira

CD

$15.00

Usually despatched in 3 - 4 working days

Listen immediately in My Library

This release includes a digital booklet

Listen immediately in My Library

Contents

Karaindrou: The Wind of War

Work length2:52
$1.10
$1.40
$2.05
 • Savina Yannatou (voice), Giorgos Kontoyannis (percussion), Nikos Paraoulakis (ney flute), Sokratis Sinopoulos (lyra viol)
 • Camerata Orchestra
 • Argyro Seira
 • Recorded: 2017-10-14
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: The Dark Secret

Work length3:56
$1.10
$1.40
$2.05
 • Camerata Orchestra
 • Argyro Seira
 • Recorded: 2017-10-14
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Encounter

Work length4:05
$1.10
$1.40
$2.05
 • Savina Yannatou (voice), Maria Bildea (harp), Alexandros Botinis (cello), Stella Gadedi (flute)
 • Camerata Orchestra
 • Argyro Seira
 • Recorded: 2017-10-14
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Between Two Worlds

Work length2:34
$1.10
$1.40
$2.05
 • Nikos Paraoulakis (ney flute), Stefanos Dorbarakis (kanun), Giorgos Kontoyannis (lyra viol), Sokratis Sinopoulos (lyra viol)
 • Recorded: 2017-10-14
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: David's Dream

Work length6:56
$1.10
$1.40
$2.05
 • Camerata Orchestra
 • Argyro Seira
 • Recorded: 2017-10-14
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Towards the Unknown

Work length0:44
$1.10
$1.40
$2.05
 • Stella Gadedi (flute)
 • Recorded: 2017-10-14
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Lament

Work length2:50
$1.10
$1.40
$2.05
 • Savina Yannatou (voice)
 • Recorded: 2017-10-14
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: The Confession

Work length4:05
$1.10
$1.40
$2.05
 • Giorgos Karyotis (percussion)
 • Camerata Orchestra
 • Argyro Seira
 • Recorded: 2017-10-14
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Separation

Work length3:20
$1.10
$1.40
$2.05
 • Stefanos Dorbarakis (kanun), Dinos Hadjiiordanou (accordion), Nikos Paraoulakis (ney flute), Sokratis Sinopoulos (lyra viol)
 • Camerata Orchestra
 • Argyro Seira
 • Recorded: 2017-10-14
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Why?

Work length1:01
$1.10
$1.40
$2.05
 • Vangelis Christopoulos (oboe), Maria Bildea (harp)
 • Recorded: 2017-10-14
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: The Impossible Journey

Work length2:44
$1.10
$1.40
$2.05
 • Savina Yannatou (voice), Dinos Hadjiiordanou (accordion), Alexandros Botinis (cello), Vangelis Christopoulos (oboe)
 • Camerata Orchestra
 • Argyro Seira
 • Recorded: 2017-10-14
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Je ne me consolerai jamais

Work length1:21
$1.10
$1.40
$2.05
 • Alexandros Botinis (cello)
 • Recorded: 2017-10-14
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: A New Beginning

Work length1:27
$1.10
$1.40
$2.05
 • Yannis Evangelatos (bassoon)
 • Camerata Orchestra
 • Argyro Seira
 • Recorded: 2018-01-16
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Love Theme

Work length4:11
$1.10
$1.40
$2.05
 • Eleni Karaindrou (piano), Vangelis Christopoulos (oboe)
 • Camerata Orchestra
 • Argyro Seira
 • Recorded: 2018-01-16
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: The Waltz of Hope

Work length2:37
$1.10
$1.40
$2.05
 • Yannis Evangelatos (bassoon), Dinos Hadjiiordanou (accordion), Aris Dimitriadis (mandolin), Vangelis Christopoulos (oboe)
 • Camerata Orchestra
 • Argyro Seira
 • Recorded: 2018-01-16
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Mitra’s Theme - Walking in Tehran

Work length2:59
$1.10
$1.40
$2.05
 • Eleni Karaindrou (piano), Dinos Hadjiiordanou (accordion), Sokratis Sinopoulos (lyra viol)
 • Recorded: 2018-01-16
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Lonely Lives

Work length1:37
$1.10
$1.40
$2.05
 • Yannis Evangelatos (bassoon), Dinos Hadjiiordanou (accordion)
 • Recorded: 2018-01-16
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Reconciliation Theme

Work length1:13
$1.10
$1.40
$2.05
 • Eleni Karaindrou (piano), Dinos Hadjiiordanou (accordion)
 • Recorded: 2018-01-16
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Mitra’s Theme

Work length1:36
$1.10
$1.40
$2.05
 • Sokratis Sinopoulos (lute)
 • Recorded: 2018-01-16
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Captured Heart

Work length1:26
$1.10
$1.40
$2.05
 • Aris Dimitriadis (mandolin), Dinos Hadjiiordanou (accordion)
 • Recorded: 2018-01-16
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Reconciliation Theme

Work length2:34
$1.10
$1.40
$2.05
 • Dinos Hadjiiordanou (accordion), Aris Dimitriadis (mandolin), Vangelis Christopoulos (oboe), Yannis Evangelatos (bassoon)
 • Camerata Orchestra
 • Argyro Seira
 • Recorded: 2018-01-16
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens

Karaindrou: Love’s First Call

Work length2:06
$1.10
$1.40
$2.05
 • Eleni Karaindrou (piano), Dinos Hadjiiordanou (accordion)
 • Recorded: 2018-01-16
 • Recording Venue: Sierra Studios, Athens