Skip to main content

 Offer,Shostakovich: The Gamblers

Nikolai Kurpe (Ikharyov), Piotr Gluboky (Gavryushka), Vyacheslav Pochapsky (Alexey), Alexander Arkhipov (Krugel), Mikhail Krutikov (Shvokhnyev), Nikolai Reshetniak (Uteshityelny)

Bolshoi Theatre Orchestra, Andrey Chistiakov

CD

($8.00) $7.25

Usually despatched in 2 - 3 working days

No digital booklet included

Contents

Shostakovich: Igroki (The Gamblers)

47:34
$11.00
$13.20
  • Bolshoi Theatre Orchestra
  • Andrey Chistiakov
  • Vyacheslav Pochapsky (bass), Nikolay Kurpe (tenor), Viktor Panin (bass), Mikhail Krutikov (bass), Peter Gluboky (bass), Alexander Arkhipov (tenor), Nikolai Reshetniak (vocals)

Igroki (The Gamblers): Alexei-Ikharev

8:38
$2.00
$2.40

Igroki (The Gamblers): Shvokhnyev-Gavryushka

9:04
$2.00
$2.40

Igroki (The Gamblers): Ikharev-Alexei

10:17
$3.00
$3.60

Igroki (The Gamblers): The Game

19:35
$4.00
$4.80