Skip to main content

Tishchenko: Violin Concerto No. 1, Op. 9, etc.

Victor Lieberman (violin), Mstislav Rostropovich (cello), Anastassiya Tishchenko (harmonium)

Leningrad Chamber Orchestra, Eduard Serov

CD

$14.50

Usually despatched in 8 - 10 working days

Listen immediately in My Library

No digital booklet included

Listen immediately in My Library

Contents

Tishchenko: Violin Concerto No. 1, Op. 9

Work length25:32
$6.00
$7.20
  • Victor Lieberman (violin)
  • Leningrad Chamber Orchestra
  • Edward Serov

I. Moderato

Track length8:31
$2.00
$2.40

II. Allegro moderato - III. Andantino

Track length17:01
$4.00
$4.80

Tishchenko: Cello Concerto No. 1, Op. 23

Work length26:20
Album only
Album only
  • Mstislav Rostropovich (cello), Anastassiya Tishchenko (harmonium)
  • Leningrad Philharmonic Orchestra
  • Igor Blazhkov

Tishchenko: Suzdal': stranitsi minuvshego (Suzdal: Pages from the Past), Op. 30

Work length12:07
$3.00
$3.60
  • Anatoly Manukhov (tenor), Valentina Kozyreva (soprano)
  • Leningrad Philharmonic Orchestra, wind and percussion sections
  • Igor Blazhkov