Help
Skip to main content

Browse: Zheng Bing (composer)

This page lists all recordings composed by Zheng Bing.

Showing 1 - 1 of 1 results
Results per page:
View:
  • Zhu Xiao Sheng (erhu), Wu Xiao Zhong (guanzi), Ng Chang Hung (guanzi), Lee Heng Quee (guanzi), Yong Phew Kheng (guanzi), Boo Chin Kiah (guanzi), Li Xiao Yuan (yangqin)

    Singapore Chinese Orchestra, Ku Lap-man

    This release includes a digital booklet

    Listen immediately in My Library