Skip to main content

 New,Wacław Reimagined

Maciej Kończak, Filip Zieliński

Minimus Vocal Ensemble, Sławomira Raczyńska

No digital booklet included

Contents

Wacław z Szamotuł: Ego sum Pastor bonus (1)

3:22
$1.00
$1.20
$1.75
 • Minimus Vocal Ensemble
 • Sławomira Raczyńska

Łukaszewski, P: Ego sum Pastor bonus (2)

4:16
$1.00
$1.20
$1.75

Wacław z Szamotuł: Nakłoń, Panie, ku mnie ucho Twoje

5:17
$1.00
$1.20
$1.75
 • Maciej Kończak (renaissance guitar), Filip Zieliński (lute)
 • Minimus Vocal Ensemble
 • Sławomira Raczyńska

Urbaniak: Nakłoń, o Panie, uszu swoich

4:34
$1.00
$1.20
$1.75
 • Minimus Vocal Ensemble
 • Sławomira Raczyńska

Wacław z Szamotuł: Nunc scio vere (1)

4:22
$1.00
$1.20
$1.75
 • Minimus Vocal Ensemble
 • Sławomira Raczyńska

Chmielewska: Nunc scio vere (2)

4:19
$1.00
$1.20
$1.75

Wacław z Szamotuł: I któż będzie przemieszkiwał

1:41
$1.00
$1.20
$1.75
 • Filip Zieliński (lute), Maciej Kończak (renaissance guitar)
 • Minimus Vocal Ensemble
 • Sławomira Raczyńska

Bielerzewski: Panie, któż będzie przebywał

3:04
$1.00
$1.20
$1.75
 • Minimus Vocal Ensemble
 • Sławomira Raczyńska

Wacław z Szamotuł: Modlitwa, gdy dziatki spać idą

5:22
$1.00
$1.20
$1.75
 • Maciej Kończak (renaissance guitar), Filip Zieliński (lute)
 • Minimus Vocal Ensemble
 • Sławomira Raczyńska

Katarzyna Danel: Nadchodzi noc

6:02
$1.00
$1.20
$1.75
 • Minimus Vocal Ensemble
 • Sławomira Raczyńska

Wacław z Szamotuł: Kryste, dniu naszej światłości

3:15
$1.00
$1.20
$1.75
 • Maciej Kończak (renaissance guitar), Filip Zieliński (lute)
 • Minimus Vocal Ensemble
 • Sławomira Raczyńska

Raczyński: Ad Completorium

5:08
$1.00
$1.20
$1.75
 • Minimus Vocal Ensemble
 • Sławomira Raczyńska

No. 1, Christe, qui lux est et dies

5:08
$1.00
$1.20
$1.75
Return to main site
 
   
 
Time elapsed--:-- Time remaining--:--