Help
Skip to main content
Listen on Presto Music. Free thirty day trial. Find out more.

NM Janitsjar 2015 - Lottodivisjon

Musikklaget Ustemt, Åfjord Janitsjar, Løkken Musikkorps, Gossen Musikkorps, Vikhamar og Saksvik foreldrekorps, Strindheim Janitsjar, Horg Musikkorps, Vestre Øyeren Konsertorkester, Nidarvoll Ungdomskorps, Musikklaget Kornetten, Tillerblæsen

Ola Fredheim Haug, Kjell Ove Aaberg, Stian Rødskjær,...

No digital booklet included

Contents

Damian Kulash, Tim Norwind: This too shall pass

Work length3:13
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikklaget Ustemt
 • Ola Fredheim Haug

Jan Magne Førde: Kongolela

Work length5:46
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikklaget Ustemt
 • Ola Fredheim Haug

Haan, Jacob de: Concerto D´amore

Work length7:59
$1.50
$2.10
$2.60
 • Åfjord Janitsjar
 • Kjell Ove Aaberg

Haan, Jacob de: Streif av sol

Work length2:14
$1.00
$1.40
$1.75
 • Åfjord Janitsjar
 • Kjell Ove Aaberg

Agathe Backer- Grøndahl: Pasadena

Work length5:36
$1.00
$1.40
$1.75
 • Løkken Musikkorps
 • Stian Rødskjær

Haan, Jacob de: Die Sonne geht auf

Work length4:34
$1.00
$1.40
$1.75
 • Løkken Musikkorps
 • Stian Rødskjær

Rudi Fischer: Liten fuggel

Work length2:29
$1.00
$1.40
$1.75
 • Gossen Musikkorps
 • Lars-André Gudmundset

Percy A Grainger: Londonerry Air

Work length2:55
$1.00
$1.40
$1.75
 • Gossen Musikkorps
 • Lars-André Gudmundset

Løvland: The Rap

Work length2:56
$1.00
$1.40
$1.75
 • Gossen Musikkorps
 • Lars-André Gudmundset

anon.: Roar

Work length2:11
$1.00
$1.40
$1.75
 • Vikhamar og Saksvik foreldrekorps
 • Finn Magnus Fjell Hjelland

Wonder: Sir Duke

Work length2:55
$1.00
$1.40
$1.75
 • Vikhamar og Saksvik foreldrekorps
 • Finn Magnus Fjell Hjelland

Jacksons: Blame it on the Boogie

Work length3:24
$1.00
$1.40
$1.75
 • Vikhamar og Saksvik foreldrekorps
 • Finn Magnus Fjell Hjelland

Elfman: Batman

Work length5:16
$1.00
$1.40
$1.75
 • Strindheim Janitsjar
 • Erlende Eide

Corea: Chick Corea Olé

Work length3:35
$1.00
$1.40
$1.75
 • Strindheim Janitsjar
 • Erlende Eide

Hanssen: Valdresmarsj

Work length3:58
$1.00
$1.40
$1.75
 • Horg Musikkorps
 • Ingrid Øien

James Swearingen: In All Its Glory

Work length6:20
$1.00
$1.40
$1.75
 • Horg Musikkorps
 • Ingrid Øien

trad.: Melodi de beguin

Work length3:26
$1.00
$1.40
$1.75
 • Horg Musikkorps
 • Ingrid Øien

Eilif Gulbranson: Hanen

Work length4:08
$1.00
$1.40
$1.75
 • Vestre Øyeren Konsertorkester
 • Hans Petter Ringstad

Peter, G: Zirkus

Work length2:40
$1.00
$1.40
$1.75
 • Vestre Øyeren Konsertorkester
 • Hans Petter Ringstad

Idar Torskangerpoll: Vals en melancolie

Work length5:37
$1.00
$1.40
$1.75
 • Nidarvoll Ungdomskorps
 • Kristoffer Kregnes

Eric Osterling: Bandology

Work length3:07
$1.00
$1.40
$1.75
 • Nidarvoll Ungdomskorps
 • Kristoffer Kregnes

Aagaard-Nilsen: Fresh

Work length3:55
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikklaget Kornetten
 • Håvard Hinsverk

Rossini: Dueto buffo de due gatti

Work length3:56
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikklaget Kornetten
 • Håvard Hinsverk

Shostakovich: Waltz no. 2

Work length3:59
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikklaget Kornetten
 • Håvard Hinsverk

Eilif Gulbranson: Hanen

Work length2:55
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikklaget Kornetten
 • Håvard Hinsverk

Basie: The Kid from Red Bank

Work length1:32
$1.00
$1.40
$1.75
 • Tillerblæsen
 • Sverrre Vikhammermo

Hefti, N: Cute

Work length1:28
$1.00
$1.40
$1.75
 • Tillerblæsen
 • Sverrre Vikhammermo

Basie: Li´l Darling

Work length2:51
$1.00
$1.40
$1.75
 • Tillerblæsen
 • Sverrre Vikhammermo

Warren, H: Chattanooga Choo Choo

Work length1:52
$1.00
$1.40
$1.75
 • Tillerblæsen
 • Sverrre Vikhammermo

Goodman, B: Sing, sing, sing

Work length2:02
$1.00
$1.40
$1.75
 • Tillerblæsen
 • Sverrre Vikhammermo