Skip to main content

Nm Janitsjar 2013 - 5 Divisjon

Byåsen Musikkorps, Toten Janitsjar, Hasund og Domnøy Ungdomsmusikkorps, Hommelvik Musikkorps, Lillehammer Janitsjar, Sofienberg Musikkorps, Musikkorpset TEMPO, Musikkforeningen Viken, Dokka Musikkorps, Oppegård Janitsjar, Rælingen Musikklag, Musikklaget Kornetten, Musikklaget Brage, Skatval Hornmusikklag,...

No digital booklet included

Listen immediately in My Library

Contents

Brossé: Tintin

Work length13:51
$2.00
$2.80
$3.50
 • Byåsen Musikkorps
 • Magne Østlie Hjelmervik

Jager: Sinfonia Nobilissima

Work length7:27
$1.50
$2.10
$2.60
 • Toten Janitsjar
 • Erik Aune

Helge Hurum: Norwegian Rustic Dance - Toten Janitsjar

Work length3:52
$1.00
$1.40
$1.75
 • Toten Janitsjar
 • Erik Aune

Cesarini, F: Variations on a French folk song

Work length7:10
$1.50
$2.10
$2.60
 • Hasund og Domnøy Ungdomsmusikkorps
 • Jette Hougaard Degn

Buckley: Iditarod

Work length6:19
$1.00
$1.40
$1.75
 • Hasund og Domnøy Ungdomsmusikkorps
 • Jette Hougaard Degn

Nystedt: Entrata Festiva - Hommelvik Musikkorps

Work length7:12
$1.50
$2.10
$2.60
 • Hommelvik Musikkorps
 • Arild Hognes

Giacchino: The Incredibles

Work length4:48
$1.00
$1.40
$1.75
 • Hommelvik Musikkorps
 • Arild Hognes

Helge Hurum: Norwegian Rustic Dance - Lillehammer Janitsjar

Work length3:30
$1.00
$1.40
$1.75
 • Lillehammer Janitsjar
 • Grethe Berntsen

Arnold: Prelude, siciliano and rondo

Work length8:44
$1.50
$2.10
$2.60
 • Lillehammer Janitsjar
 • Grethe Berntsen

John Moss: Ceremonium

Work length8:13
$1.50
$2.10
$2.60
 • Sofienberg Musikkorps
 • Kai Svestad

Samuel R. Hazo: Arabesque

Work length6:13
$1.00
$1.40
$1.75
 • Sofienberg Musikkorps
 • Kai Svestad

Helge Hurum: Norwegian Rustic Dance - Musikklaget TEMPO

Work length3:44
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikkorpset TEMPO
 • Stein Åge Sørlie

steven Reineke: Into the raging river

Work length8:49
$1.50
$2.10
$2.60
 • Musikkorpset TEMPO
 • Stein Åge Sørlie

Reed, A: A Jubilant Overture

Work length6:18
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikkforeningen Viken
 • Trond Nilsen

Nystedt: Entrata Festiva - Viken

Work length6:52
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikkforeningen Viken
 • Trond Nilsen

Sparke: Fanfare, romance and finale

Work length8:10
$1.50
$2.10
$2.60
 • Dokka Musikkorps
 • Pål Owe Tandsæther

Roost: Canterbury Chorale

Work length6:24
$1.00
$1.40
$1.75
 • Dokka Musikkorps
 • Pål Owe Tandsæther

Appermont: Noah´s Ark

Work length11:15
$2.00
$2.80
$3.50
 • Oppegård Janitsjar
 • Erik Bergene

Sparke: Music for a Festival

Work length13:05
$2.00
$2.80
$3.50
 • Rælingen Musikklag
 • Lars-Jarand Bakkelund

Holst: Second Suite in F, 1 sats

Work length5:01
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikklaget Kornetten
 • Håvard Hinsverk

Bjørn Mellemberg: Fantasia Norwegese

Work length7:50
$1.50
$2.10
$2.60
 • Musikklaget Kornetten
 • Håvard Hinsverk

Sparke: Four Norfolk Dances

Work length13:47
$2.00
$2.80
$3.50
 • Musikklaget Brage
 • Jette Hougaard Degn

Elliot A Del Borgo: Festive Ode

Work length6:38
$1.00
$1.40
$1.75
 • Skatval Hornmusikklag
 • Arild Hognes

Clare Grundman: Concord

Work length5:47
$1.00
$1.40
$1.75
 • Skatval Hornmusikklag
 • Arild Hognes

Cesarini, F: Huckleberry Finn suite 1 og 2 sats

Work length7:09
$1.50
$2.10
$2.60
 • Tvedestrand Musikkorps
 • Rune Hansen

Sparke: Kentish Dances - 1 sats

Work length3:10
$1.00
$1.40
$1.75
 • Tvedestrand Musikkorps
 • Rune Hansen

Reed, A: Second suite for Band

Work length15:15
Album only
Album only
Album only
 • Molde Janitsjar
 • Nils Magne Abelseth