Nm Janitsjar 2013 - 5 Divisjon - Grong Musikkproduksjon: 418980 - download | Presto Classical
Skip to main content

Nm Janitsjar 2013 - 5 Divisjon

Byåsen Musikkorps, Toten Janitsjar, Hasund og Domnøy Ungdomsmusikkorps, Hommelvik Musikkorps, Lillehammer Janitsjar, Sofienberg Musikkorps, Musikkorpset TEMPO, Musikkforeningen Viken, Dokka Musikkorps, Oppegård Janitsjar, Rælingen Musikklag, Musikklaget Kornetten, Musikklaget Brage, Skatval Hornmusikklag,...

No digital booklet included

Contents

Brossé: Tintin

13:51
$2.00
$2.80
$3.50
 • Byåsen Musikkorps
 • Magne Østlie Hjelmervik

Jager: Sinfonia Nobilissima

7:27
$1.50
$2.10
$2.60
 • Toten Janitsjar
 • Erik Aune

Helge Hurum: Norwegian Rustic Dance - Toten Janitsjar

3:52
$1.00
$1.40
$1.75
 • Toten Janitsjar
 • Erik Aune

Cesarini, F: Variations on a French folk song

7:10
$1.50
$2.10
$2.60
 • Hasund og Domnøy Ungdomsmusikkorps
 • Jette Hougaard Degn

Buckley: Iditarod

6:19
$1.00
$1.40
$1.75
 • Hasund og Domnøy Ungdomsmusikkorps
 • Jette Hougaard Degn

Nystedt: Entrata Festiva - Hommelvik Musikkorps

7:12
$1.50
$2.10
$2.60
 • Hommelvik Musikkorps
 • Arild Hognes

Giacchino: The Incredibles

4:48
$1.00
$1.40
$1.75
 • Hommelvik Musikkorps
 • Arild Hognes

Helge Hurum: Norwegian Rustic Dance - Lillehammer Janitsjar

3:30
$1.00
$1.40
$1.75
 • Lillehammer Janitsjar
 • Grethe Berntsen

Arnold: Prelude, siciliano and rondo

8:44
$1.50
$2.10
$2.60
 • Lillehammer Janitsjar
 • Grethe Berntsen

John Moss: Ceremonium

8:13
$1.50
$2.10
$2.60
 • Sofienberg Musikkorps
 • Kai Svestad

Samuel R. Hazo: Arabesque

6:13
$1.00
$1.40
$1.75
 • Sofienberg Musikkorps
 • Kai Svestad

Helge Hurum: Norwegian Rustic Dance - Musikklaget TEMPO

3:44
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikkorpset TEMPO
 • Stein Åge Sørlie

steven Reineke: Into the raging river

8:49
$1.50
$2.10
$2.60
 • Musikkorpset TEMPO
 • Stein Åge Sørlie

Reed, A: A Jubilant Overture

6:18
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikkforeningen Viken
 • Trond Nilsen

Nystedt: Entrata Festiva - Viken

6:52
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikkforeningen Viken
 • Trond Nilsen

Sparke: Fanfare, romance and finale

8:10
$1.50
$2.10
$2.60
 • Dokka Musikkorps
 • Pål Owe Tandsæther

Roost: Canterbury Chorale

6:24
$1.00
$1.40
$1.75
 • Dokka Musikkorps
 • Pål Owe Tandsæther

Appermont: Noah´s Ark

11:15
$2.00
$2.80
$3.50
 • Oppegård Janitsjar
 • Erik Bergene

Sparke: Music for a Festival

13:05
$2.00
$2.80
$3.50
 • Rælingen Musikklag
 • Lars-Jarand Bakkelund

Holst: Second Suite in F, 1 sats

5:01
$1.00
$1.40
$1.75
 • Musikklaget Kornetten
 • Håvard Hinsverk

Bjørn Mellemberg: Fantasia Norwegese

7:50
$1.50
$2.10
$2.60
 • Musikklaget Kornetten
 • Håvard Hinsverk

Sparke: Four Norfolk Dances

13:47
$2.00
$2.80
$3.50
 • Musikklaget Brage
 • Jette Hougaard Degn

Elliot A Del Borgo: Festive Ode

6:38
$1.00
$1.40
$1.75
 • Skatval Hornmusikklag
 • Arild Hognes

Clare Grundman: Concord

5:47
$1.00
$1.40
$1.75
 • Skatval Hornmusikklag
 • Arild Hognes

Cesarini, F: Huckleberry Finn suite 1 og 2 sats

7:09
$1.50
$2.10
$2.60
 • Tvedestrand Musikkorps
 • Rune Hansen

Sparke: Kentish Dances - 1 sats

3:10
$1.00
$1.40
$1.75
 • Tvedestrand Musikkorps
 • Rune Hansen

Reed, A: Second suite for Band

15:15
Album only
Album only
Album only
 • Molde Janitsjar
 • Nils Magne Abelseth
Return to main site
 
   
 
Time elapsed--:-- Time remaining--:--