Dai Fujikura: Zawazawa - Minabel: MIN108 - download | Presto Classical
Skip to main content

Dai Fujikura: Zawazawa

Sara Kobayashi

This release includes a digital booklet

Contents

Fujikura: ki i te (きいて)

1:47
$1.00
$1.20
$1.75
 • Sara Kobayashi (soprano)

Fujikura: Zawazawa

30:46
$7.00
$8.40
$12.25
 • Noriko Tsukagoshi (marimba)
 • The Philharmonic Chorus of Tokyo
 • Kazuki Yamada

No. 1, Zawazawa (Live)

16:13
$4.00
$4.80
$7.00

No. 2, Sawasawa (Live)

14:33
$3.00
$3.60
$5.25

Fujikura: Tuba Concerto for Tuba and Wind Orchestra

17:00
$4.00
$4.80
$7.00
 • Øystein Baadsvik (tuba)
 • Geigeki Wind Orchestra Academy, Tokyo Kosei Wind Orchestra
 • Shizuo "Z" Kuwahara

Fujikura: GO (movement V - for solo clarinet)

2:40
$1.00
$1.20
$1.75
 • Makoto Yoshida (clarinet)

Fujikura: BIS

3:30
$1.00
$1.20
$1.75
 • Yoji Sato (double bass)

Fujikura: Yurayura for horn and string quartet version

4:14
$1.00
$1.20
$1.75
 • Nobuaki Fukukawa (horn)
 • Quartet Amabile

Fujikura: ES

3:29
$1.00
$1.20
$1.75
 • Yoji Sato (double bass)

Fujikura: Harahara

3:23
$1.00
$1.20
$1.75
 • Nobuaki Fukukawa (horn)

Fujikura: The New House

2:01
$1.00
$1.20
$1.75
 • The Philharmonic Chorus of Tokyo
 • Kazuki Yamada
Return to main site
 
   
 
Time elapsed--:-- Time remaining--:--