Help
Skip to main content
  • Trust pilot, 4 point 5 stars.
  • WORLDWIDE shipping

  • FREE UK delivery over £35

  • PROUDLY INDEPENDENT since 2001

Listen on Presto Music. Free thirty day trial. Find out more.

Mikolaj Gomolka: Audite, gentes!

Psalms of the Golden Age

Paulina Ceremużyńska (soprano), Fernando Reyes (renaissance guitar), Carlos Castro (percussion)

CD

$14.75

Usually despatched in 3 - 4 working days

This release includes a digital booklet

Contents

Mikołaj Gomółka: Melodie na psałterz polski (Arr. by F. Reyes)

Work length1:00:16
$16.00
$20.80
  • Paulina Ceremuzynska, Fernando Reyes, Carlos Castro

Psalm 1 "Szczęśliwy, który nie był miedzy złymi w rádzie"

Track length4:29
$1.00
$1.30

Psalm 49 "Słuchaj, co żywo! Wszystki ziemskié kráje nákłońcie uszu"

Track length3:54
$1.00
$1.30

Psalm 96 "Zácznicie nową możnému pieśń"

Track length4:07
$1.00
$1.30

Psalm 20 "Wsiádaj z dobrym sercem, o królu cnotliwy"

Track length2:21
$1.00
$1.30

Psalm 92 "Sluszna rzecz, panie, Tobie chwale dawac i Twoje swiete imie wyznawac" [Instrumental]

Track length2:36
$1.00
$1.30

Psalm 137 "Siedząc po niskich brzegách bábilońskiéj wody"

Track length2:42
$1.00
$1.30

Psalm 130 "W troskách głębokich ponurzony"

Track length4:01
$1.00
$1.30

Psalm 77 "Páná ja wzywáć będę, dokądem żywy"

Track length8:39
$2.00
$2.60

Psalm 7 "W Tobie ja sámym, Pánie, człowiek smutny, nádzieję kłádę"

Track length4:25
$1.00
$1.30

Psalm 91 "Kto się w opiekę poda Pánu swemu"

Track length4:50
$1.00
$1.30

Psalm 99 "Pan króluje, który włada ánjoły lotnémi" [Instrumental]

Track length3:27
$1.00
$1.30

Psalm 118 "Chwalcie Páná prze dobroć Jego niewymowną"

Track length6:42
$1.00
$1.30

Psalm 33 "Páná sercem wesołym wspomiéńcie, cnotliwi" [Instrumental]

Track length1:56
$1.00
$1.30

Psalm 29 "Nieście chwałę, mocarze, Pánu mocniejszému"

Track length3:25
$1.00
$1.30

Psalm 47 "Kleszczmy rękomá wszyscy zgodliwie"

Track length2:42
$1.00
$1.30