Help
Skip to main content

Tang Xiaofeng

Tang Xiao feng (pipa), Lei Wang (piano)

No digital booklet included

Listen immediately in My Library

Contents

Liu Tianhua: Xu Lai (Emptiness)

Work length5:55
$1.00
$1.20
 • Xiaofeng Tang (pipa)
 • Recorded: 15 July 2012
 • Recording Venue: Shanghai Audio / Video Company Studio, Shanghai, China

anon.: Ping sha luo yan (Wild Geese Alighting on a Sandbank) (arr. Dajun Yang for pipa)

Work length9:11
$2.00
$2.40
 • Xiaofeng Tang (pipa)
 • Recorded: 15 July 2012
 • Recording Venue: Shanghai Audio / Video Company Studio, Shanghai, China

Wu Hou Yuan: Lamentation on Reading Bai Juyi's Song of the Lute

Work length10:25
$3.00
$3.60
 • Xiaofeng Tang (pipa)
 • Recorded: 15 July 2012
 • Recording Venue: Shanghai Audio / Video Company Studio, Shanghai, China

Chen Gang: The Sun Shines on Taxkorgan (arr. Chen Yin for pipa and piano)

Work length8:01
$2.00
$2.40
 • Lei Wang (piano), Xiaofeng Tang (pipa)
 • Recorded: 15 July 2012
 • Recording Venue: Shanghai Audio / Video Company Studio, Shanghai, China

Liu De Hai: Shao Ling Liu Jun (The Six Steeds of Zhaoling)

Work length8:24
$2.00
$2.40
 • Xiaofeng Tang (pipa)
 • Recorded: 15 July 2012
 • Recording Venue: Shanghai Audio / Video Company Studio, Shanghai, China

Gu Guanren: Pipa Concerto, "Hua Mulan" (arr. for pipa and piano)

Work length18:39
$4.00
$4.80
 • Lei Wang (piano), Xiaofeng Tang (pipa)
 • Recorded: 15 July 2012
 • Recording Venue: Shanghai Audio / Video Company Studio, Shanghai, China