Help
Skip to main content

Warldslige & Andelige Wisor

Mikael Paulsson (lute), Martin Bagge (vocals), Maria Bania (flute), Martin Berggren (narrator), Mia Edvardson (mezzo-soprano), Kristina Lindgard (baroque cello), Helena Ek (soprano), Andreas Edlund (portative organ), Michael Andersson (tambourine), Andreas Edlund (hurdy-gurdy), Michael Andersson (bass...

No digital booklet included

Listen immediately in My Library

Contents

Lasse Lucidor: Skulle jag sörja då wore jag tokot

Work length3:30
$1.00
$1.20
 • Martin Bagge (vocals), Mikael Paulsson (lute), Maria Bania (flute)

Lasse Lucidor: Nys när Frigga satt i bade

Work length4:14
$1.00
$1.20
 • Martin Bagge (vocals), Mikael Paulsson (lute), Maria Bania (flute)

Lasse Lucidor: Så måste jag dig käraste vän förlåta?

Work length5:10
$1.00
$1.20
 • Martin Bagge (vocals), Mikael Paulsson (lute)
 • Corona Artis Ensemble

Lasse Lucidor: Dhen nys blomstrade wårens liufligheet

Work length2:33
$1.00
$1.20
 • Martin Berggren (narrator), Maria Bania (flute)

Lasse Lucidor: O, Chloris alla herdars wän

Work length4:16
$1.00
$1.20
 • Mia Edvardson (mezzo-soprano), Mikael Paulsson (lute)
 • Corona Artis Ensemble

anon.: Hwad begär du hierta lilla?

Work length1:41
$1.00
$1.20
 • Martin Bagge (vocals), Mikael Paulsson (lute), Kristina Lindgard (baroque cello)

Lasse Lucidor: Mitt hjärta vill uti mitt bröst mig brista

Work length3:58
$1.00
$1.20
 • Martin Bagge (vocals), Mikael Paulsson (lute)
 • Corona Artis Ensemble

Mitt hjärta vill uti mitt bröst mig brista: Mit Hierta wil uti mit Bröst mig brista

Track length3:58
$1.00
$1.20

Gustaf Düben: Mälare Nymphers Chor

Work length2:54
$1.00
$1.20
 • Helena Ek (soprano), Mia Edvardson (mezzo-soprano), Maria Bania (flute), Mikael Paulsson (lute), Kristina Lindgard (baroque cello)

anon.: O, syndig man / Som säker äst og trygger

Work length5:33
$1.00
$1.20
 • Mia Edvardson (mezzo-soprano), Helena Ek (soprano), Mikael Paulsson (lute), Andreas Edlund (portative organ)
 • Corona Artis Ensemble

Lasse Lucidor: I män av höga sinnen

Work length3:02
$1.00
$1.20
 • Martin Bagge (vocals), Mikael Paulsson (lute), Maria Bania (flute), Kristina Lindgard (baroque cello), Michael Andersson (tambourine)

Lasse Lucidor: It samtaal emellan döden och en säker menniskia

Work length6:06
$1.00
$1.20
 • Martin Berggren (narrator)
 • Corona Artis Ensemble

Voigtländer: Låt hwem som will gå

Work length2:22
$1.00
$1.20
 • Martin Bagge (vocals), Maria Bania (flute), Mikael Paulsson (lute), Andreas Edlund (hurdy-gurdy), Kristina Lindgard (baroque cello), Michael Andersson (frame drum)

Lasse Lucidor: Ängslan, sorg, gråt, harm, förtret

Work length3:23
$1.00
$1.20
 • Martin Bagge (vocals), Maria Bania (flute), Mikael Paulsson (lute)

Ängslan, sorg, gråt, harm, förtret: Ängslan / Sorg / Gråt / Harm / Förtreet

Track length3:23
$1.00
$1.20

Lully: Berg-Råårs Chor

Work length3:30
$1.00
$1.20
 • Helena Ek (soprano), Mia Edvardson (mezzo-soprano), Mikael Paulsson (lute)
 • Corona Artis Ensemble

Lasse Lucidor: Ounwijklige dödens öde (Hit jordemaskar, hit!)

Work length3:02
$1.00
$1.20
 • Martin Berggren (narrator)

Lasse Lucidor: Herre Gud för tig jag klagar

Work length5:11
$1.00
$1.20
 • Mia Edvardson (mezzo-soprano), Martin Bagge (vocals), Mikael Paulsson (lute), Andreas Edlund (portative organ)
 • Corona Artis Ensemble

Gustaf Düben: Hwarföre skal jag mig med sorger qwälia?

Work length4:58
$1.00
$1.20
 • Martin Bagge (vocals), Maria Bania (flute), Mikael Paulsson (lute), Andreas Edlund (hurdy-gurdy), Michael Andersson (frame drum), Kristina Lindgard (baroque cello)

Lasse Lucidor: Gilliare Kwaal

Work length6:32
$1.00
$1.20
 • Martin Berggren (narrator)