Help
Skip to main content
 • Trust pilot, 4 point 5 stars.
 • WORLDWIDE shipping

 • FREE UK delivery over £35

 • PROUDLY INDEPENDENT since 2001

Listen on Presto Music. Free thirty day trial. Find out more.

Legend of Shadi-er

Ton-xiang Ren, Lei-ji Chen (qin), Chong Du (dizi), Bing-qian Zhou (erhu)

Shanghai Conservatory Chinese Orchestra, Fei-yun Xia, Yuan Liu

No digital booklet included

Contents

Yuan Liu: The Legend of Shadi-er

Work length16:10
$4.00
$5.15
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia

Yuan Liu: Fishermen's Song of Lake Shenyang

Work length5:50
$1.00
$1.30
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia

Yuan Liu: Yiuchang

Work length4:47
$1.00
$1.30
 • Ton-xiang Ren
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia

Yuan Liu: 3 Movements in Kiangsi Style

Work length19:41
$4.00
$5.20
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia

I. Spring

Track length6:33
$1.00
$1.30

II. Nanci

Track length5:41
$1.00
$1.30

III. Parting

Track length7:27
$2.00
$2.60

Yan-jin Hua, Chunquan Qu: Reflection of the Moon on Erquan

Work length8:10
$2.00
$2.60
 • Lei-ji Chen, Chong Du, Bing-qian Zhou
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Yuan Liu