Skip to main content

Grechaninov: The Seven Days of Passion

Russian State Symphonic Cappella, Valeri Polyansky

This release includes a digital booklet

Contents

Grechaninov: Passion Week, Op. 58

59:33
$13.00
$15.60
  • Russian State Symphonic Cappella
  • Valery Polyansky

Sye zhenikh gryadet (Behold the bridegroom)

3:40
$1.00
$1.20

Chertog tvoi vizhdu Spasye (I see Thy bridal chamber)

1:51
$1.00
$1.20

Vo tsarstvii tvoyem (In Thy kingdom)

6:50
$1.00
$1.20

Svyetye tikhiy (O gladsome light)

2:47
$1.00
$1.20

Da ispravitsya molitva moya (Let my prayer be set forth)

6:15
$1.00
$1.20

Nyenye sily nyebyesnayya (Now the powers of heaven)

5:33
$1.00
$1.20

Vyecheri Tvoyeya tainyya (At Thy mystical supper)

4:58
$1.00
$1.20

Razboinika blagorazumnago (O Lord, this very day)

2:11
$1.00
$1.20

Tyebye odyeyustchyagosya (O Lord, in a single hair)

3:58
$1.00
$1.20

Bog Gospodi (The Lord is God) - Blagoobraznyi Iosif (Noble Joseph)

3:22
$1.00
$1.20

Nue rydai mnenye, Mati (Weep not for me, O Mother)

4:37
$1.00
$1.20

Yelitsy vo Khrista (As many of you) - Vosyryesni, Bozhe (Arise, O God)

6:36
$1.00
$1.20

Da molchi fsyakaya plot (Let all mortal flesh)

6:55
$1.00
$1.20
Return to main site
 
   
 
Time elapsed--:-- Time remaining--:--