Help
Skip to main content

Andrzej Tuchowski (Composer)

Born: 1954, Poland

Nationality: Polish

Andrzej Stanisław Tuchowski – polski muzykolog, dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego i profesor wizytujący Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Recent Best Sellers: Tuchowski