Skip to main content

Naxos - 50% off Hi-Res downloads

Until 7th October 2019, we're offering all Hi-Res downloads on Naxos at half price.

Browse: Naxos - 50% off Hi-Res downloads, Irino (composer)

Showing 1 - 2 of 2 results
Results per page:
View:

Yuriko Kuronuma (violin), Nobuaki Tanaka (narrator), Shizuo Aoki (shakuhachi), Katsuya Yokoyama (shakuhachi)

NHK Symphony Orchestra, Hiroshi Wakasugi, Tadaaki Otaka

No digital booklet included

Yoshiro Irino (narrator), Makoto Moroi (narrator), Minao Shibata (narrator), Toru Takemitsu (narrator)

NHK Symphony Orchestra, Tadashi Mori

No digital booklet included