Skip to main content

Melodiya - up to 30% off

Until 25th February 2019, we're offering up to 30% off all CDs and vinyl on the Melodiya label (please note that discounts do not currently apply to downloads).

Browse: Melodiya - up to 30% off, Vladimir Kozhukhar (conductor)

Showing 1 - 1 of 1 results
Results per page:
View:

Vladimir Matorin (Nechal Shalygin), Leoid Zimenko (Vlas Dyuzhol), Alexandra Fatkina (Nastasya), Galina Guznetsova (Maria Vlasyevna), Lyudmila Bondarenko (Praskovya Vlasyevna), Nina Isakova (Nedviga), Anatoly Mishchevsky (Bastryukov), Yu. Abakumovskaya (Olena), Oleg Klenov (Dubrovnin), Vyacheslav Voinarowski...

2 CDs

($20.00) $15.00

Usually despatched in 2 - 3 working days