Help
Skip to main content

The Unknown Carl Nielsen: Danish Songs in English

Johan Reuter (baritone), Jan Philip Schulze (piano), Denise Beck (soprano), Clemens Hund-Göschel (piano)

Ars Nova Copenhagen, Michael Bojesen

No digital booklet included

Listen immediately on Presto Music Streaming

Contents

Nielsen: Våren! Våren er i Brudd! (Version for Mixed Choir) [Sung in English]

Work length2:50
$1.00
$1.30
 • Ars Nova Copenhagen
 • Michael Bojesen

Excerpt, Nielsen: Sange (6), Op. 10 FS 18

Work length1:49
$1.00
$1.30
 • Johan Reuter, Jan Philip Schulze

No. 4, Sang bag ploven (Sung in English)

Track length1:49
$1.00
$1.30

Nielsen: 10 Danske smasange (10 Little Danish Songs), FS 114: No. 2. Solen er saa rod Mor

Work length1:59
$1.00
$1.30
 • Denise Beck, Clemens Hund-Göschel

No. 10, Den danske sang er en ung, blond pige (Sung in English)

Track length1:59
$1.00
$1.30

Nielsen: Folkehøjskolens Melodibog, FS 103

Work length3:32
$1.00
$1.30
 • Denise Beck, Clemens Hund-Göschel

No. 13, Frihed er det bedste guld (Sung in English)

Track length3:32
$1.00
$1.30

Nielsen: Morten Børups majvise, FS 305 (Sung in English)

Work length2:07
$1.00
$1.30
 • Ars Nova Copenhagen
 • Michael Bojesen

Nielsen: Moderen, Op. 41, FS 94

Work length1:47
$1.00
$1.30
 • Johan Reuter, Jan Philip Schulze

No. 4, Min pige er så lys som rav (Version for Voice & Piano) [Sung in English]

Track length1:47
$1.00
$1.30

Nielsen: Påske-liljen, FS 59 (Sung in English)

Work length2:29
$1.00
$1.30
 • Ars Nova Copenhagen
 • Michael Bojesen

Nielsen: En snes danske vise, Vol. 1, FS 70

Work length1:16
$1.00
$1.30
 • Denise Beck, Clemens Hund-Göschel

No. 11, Jeg bærer med smil min byrde (Sung in English)

Track length1:16
$1.00
$1.30

Nielsen: 2 Skolesange, FS 138

Work length2:36
$1.00
$1.30
 • Ars Nova Copenhagen
 • Michael Bojesen

No. 1, Blomsterstov fra blomsterbæger (Sung in English)

Track length2:36
$1.00
$1.30

Nielsen: En snes danske vise, Vol. 1, FS 70

Work length4:39
$1.00
$1.30
 • Johan Reuter, Jan Philip Schulze

No. 4, Hjemvee (Sung in English)

Track length4:39
$1.00
$1.30

Nielsen: Moderen, Op. 41, FS 94

Work length3:11
$1.00
$1.30
 • Johan Reuter, Jan Philip Schulze

No. 13, Sangen til Danmark (Version for Voice & Piano) [Sung in English]

Track length3:11
$1.00
$1.30

Nielsen: Det bodes der for i lange aar, FS 31 (Sung in English)

Work length2:55
$1.00
$1.30
 • Ars Nova Copenhagen
 • Michael Bojesen

Nielsen: Strofiske sange, Op. 21, FS 42, Vol. 2

Work length1:36
$1.00
$1.30
 • Denise Beck, Clemens Hund-Göschel

No. 1, Sænk kun dit hoved, du blomst (Sung in English)

Track length1:36
$1.00
$1.30

Nielsen: Strofiske sange, Op. 21, FS 42, Vol. 1

Work length3:10
$1.00
$1.30
 • Johan Reuter, Jan Philip Schulze

No. 3, Jens vejmand (Sung in English)

Track length3:10
$1.00
$1.30

Nielsen: Kvadet om nordens harpe, FS 158 (Sung in English)

Work length2:57
$1.00
$1.30
 • Ars Nova Copenhagen
 • Michael Bojesen

Nielsen: Seranade, FS 300 (Sung in English)

Work length2:47
$1.00
$1.30
 • Ars Nova Copenhagen
 • Michael Bojesen

Nielsen: 10 Danske smasange (10 Little Danish Songs), FS 114: No. 2. Solen er saa rod Mor

Work length2:04
$1.00
$1.30
 • Johan Reuter, Jan Philip Schulze

No. 2, Solen er så rød, mor (Sung in English)

Track length2:04
$1.00
$1.30

Nielsen: En snes danske viser, Vol. 2, FS 78

Work length2:38
$1.00
$1.30
 • Denise Beck, Clemens Hund-Göschel

No. 3, Tidt er jeg glad, og vil dog gerne græde (Sung in English)

Track length2:38
$1.00
$1.30

Excerpt, Nielsen: Folkelige melodier (Folk Melodies), FS 95

Work length2:02
$1.00
$1.30
 • Denise Beck, Clemens Hund-Göschel

No. 19, Nu lyser løv i lunde (Sung in English)

Track length2:02
$1.00
$1.30

Nielsen: Five Songs, Op. 4 (FS12)

Work length2:25
$1.00
$1.30
 • Johan Reuter, Jan Philip Schulze

No. 1, Solnedgang (Sung in English)

Track length2:25
$1.00
$1.30

Nielsen: Edderkoppens sang, FS 27 (Sung in English)

Work length1:35
$1.00
$1.30
 • Ars Nova Copenhagen
 • Michael Bojesen

Excerpt, Nielsen: Folkelige melodier (Folk Melodies), FS 95

Work length2:11
$1.00
$1.30
 • Denise Beck, Clemens Hund-Göschel

No. 13, Tunge, mørke natteskyer (Sung in English)

Track length2:11
$1.00
$1.30

Excerpt, Nielsen: Sange (6), Op. 10 FS 18

Work length1:57
$1.00
$1.30
 • Denise Beck, Clemens Hund-Göschel

No. 1, Aebleblomst (Sung in English)

Track length1:57
$1.00
$1.30

Nielsen: Five Songs, Op. 4 (FS12)

Work length2:29
$1.00
$1.30
 • Johan Reuter, Jan Philip Schulze

No. 4, Irmelin Rose (Sung in English)

Track length2:29
$1.00
$1.30

Nielsen: Der er et yndigt Land (Version for Mixed Choir) [Sung in English]

Work length1:41
$1.00
$1.30
 • Ars Nova Copenhagen
 • Michael Bojesen

Nielsen: Aftenstemning, FS 48 (Sung in English)

Work length2:01
$1.00
$1.30
 • Ars Nova Copenhagen
 • Michael Bojesen